Kontakt

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz na pewno się odezwiemy.

Przepisz teskt z obrazka

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU Grzywińscy Alicja Grzywińska z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Wolności 19/1
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  a) przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  b) po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby/ podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa ( kancelarie notarialne ).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego).
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy pośrednictwa.

Dane adresowe

Znajdź Nas

Copyright © Grzywińscy Nieruchomości 2019